Рекомендації по застосуванню на олійних

РЕКОМЕНДАЦЇЇ по застосуванню рідкого органо-мінерального добрива «Еталон» на олійних культурах

Рідке універсальне органо-мінеральне добриво «Еталон» базується на основі буровугільного гумату амонію, що виробляється з бурого вугілля леонардитного типу, що відрізняється від м'якого бурого вугілля з високою мірою окислення, високим вмістом гумінових кислот і вищих карбоксильних груп. Гумати амонію мають стимулюючі та адаптогенні властивості, за рахунок того, що містять більш 100 тисяч органічних біоактивних речовин (у тому числі бурштинову кислоту) та більш 25 неорганічних мікроелементів. Гумати амонію сприяють нормалізації обміну речовин в рослинах в екстремальних умовах (високі та низькі температури, посуха), росту та розвитку кореневої системи, поліпшують засвоєння мінеральних добрив, підвищують стійкість культурних рослин до дії пестицидів, до захворювань та шкідників.

Гуматно-бурштиновий комплекс препарату забезпечує антиоксидантний захист клітинам рослин, стабілізує життєдіяльність природної мікрофлори грунту довкола насіння.  При концентраціях 0,25%-0,35% гуматно-бурштиновий комплекс забезпечує високу ефективність. Безцінні природні полікарбоновиє кислоти в препараті виконують функцію нативних хелатоутворювачів, покриваючи мікроелементи фіксованим натуральним органічним шаром, маскуючи їх проникнення через продихи листків, багато разів підвищуючи швидкість надходження і покращуючи просування в рослинних клітинах. Добриво також містить поживні макроелементи – азот, фосфор та калій – у вигляді їх солей, які використовуються в якості мінеральних добрив у сільському господарстві, мікроелементів у хелатній  формі (мідь, цинк, марганець, кобальт, молібден, ), бор – у вигляді бороетаноламіну.  

Завдяки синергетичній дії хелатів мікроелементів і гуматно-бурштинового комплексу, мікроелементи краще і швидше засвоюються рослинам та значно підвищується біологічна активність препарату.  Співвідношення мікроелементів збалансовано відповідно до потреб олійних культур на найважливіших етапах вегетації,  а наявність гумінових речовин забезпечує стимуляцію активного ділення клітин, що особливо важливе при позакореневому підживленні і сприяє активнішому засвоєнню елементів основного будівельного матеріалу органічних молекул.

 

Мікроелемент Вплив на олійні культури
Бор Важливий елемент для олійних культур. Прискорює розвиток рослин. Впливає на водний режим, регулює надходження інших елементів до рослин. Підвищує вміст масла та білків в насінні. Значно підвищує врожайність і якість врожаю, стійкість рослин до захворювань та несприятливих умов середовища. Знижує захворювання білою гниллю.
Мідь Підвищує енергію проростання насіння. Посилює надходження азоту в рослини. Підвищує вміст хлорофілу та його стійкість. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Підвищує стійкість до грибних захворювань, до засухи та холоду. Важливий елемент при аміачному живленні. Впливає на біосинтез білків. Підвищує вміст масла при одночасним застосуванні із бором.
Цинк Впливає на фотосинтез, на вуглеводний обмін, на синтез білка, ауксинів, вітамінів. Підвищує вміст фосфоліпідів. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Підвищує стійкість до грибних захворювань. Підвищує жаростійкість та посухостійкість рослин.
Марганець Поліпшує розвиток кореневої системи. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Впливає на фотосинтез та білковий обмін. Сприяє синтезу білків. Обприскування в фазу цвітіння одночасно із стимуляторами та карбамідом поліпшує хімічний состав насіння та урожайність
Молібден Підвищує енергію проростання насіння. Впливає на фотосинтез, на вуглеводний та фосфорний обмін, на синтез білка, вітамінів. Посилює надходження азоту в рослини. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Найбільша ефективність спільно з бором.
Кобальт Прискорює розвиток рослин, підвищує посухостійкість, впливає на накопичення хлорофілу. Посилює надходження азоту в рослини. Підвищує врожайність та вміст білка. Ефективно застосування на чорноземах.

Такий багатий вміст добрива дозволяє використовувати його в малих дозах (0,5-0.7 л на 1 га або на 1 т насіння).

Рідке «Органо-мінеральне добриво «Еталон» рекомендується для обробки насіння перед сівбою (дози 2 л на 1 т насіння ) та позакореневу обробку вегетуючих рослин (дози 0,5-0,7 л на 1 га).

 

Соняшник

 

 

Спосіб обробки Доза Фази обробки Очікуваний результат
Обробка насіння одночасно з протруйниками 2л на 1 т - Підвищення енергії пророщення, польової схожості, рівномірності сходів
Позакоренева обробка 0,5-0,7 л на 1 га Фаза 2-4 пар листків та/Фаза 9-10 пар листків, або початок формування кошика Посилення кореневої системи, стимуляція росту та розвитку рослин, адаптація. Підвищення стійкості до захворювань, посухостійкості, врожайності Стимуляція запилення. Підвищення врожайності та якості врожаю

 

РАПС

 

 

Спосіб обробки Доза Фази обробки Очікуваний результат
Обробка насіння одночасно із протруйниками 2л на 1 т - Підвищення енергії пророщення, польової схожості, рівномірності сходів
Позакоренева обробка Одночасно із фунгіцидами 0,5-0,7 л на 1 га 0,5-0,7 л на 1 га Фаза 2-4 пар листків/ Фаза бутонізації та початку цвітіння Посилення кореневої системи, стимуляція росту та розвитку рослин, адаптація. Підвищення морозостійкості та стійкості до захворювань, посухостійкості, врожайності Стимуляція запилення. Збільшення кількості бокових пагонів. Підвищення врожайності та якості врожаю