Рекомендації по застосуванню на зернових

РЕКОМЕНДАЦЇЇ по застосуванню рідкого органо-мінерального добрива «Еталон» на зернових культурах

    Рідке універсальне органо-мінеральне добриво «Еталон» базується на основі буровугільного гумату амонію, що виробляється з бурого вугілля леонардитного типу, що відрізняється від м'якого бурого вугілля з високою мірою окислення, високим вмістом гумінових кислот і вищих карбоксильних груп. Гумати амонію мають стимулюючі та адаптогенні властивості, за рахунок того, що містять більш 100 тисяч органічних біоактивних речовин (у тому числі бурштинову кислоту) та більш 25 неорганічних мікроелементів. Гумати амонію сприяють нормалізації обміну речовин в рослинах в екстремальних умовах (високі та низькі температури, посуха), росту та розвитку кореневої системи, поліпшують засвоєння мінеральних добрив, підвищують стійкість культурних рослин до дії пестицидів, до захворювань та шкідників.

   Гуматно-бурштиновий комплекс препарату забезпечує антиоксидантний захист клітинам рослин, стабілізує життєдіяльність природної мікрофлори грунту довкола насіння.  При концентраціях 0,25%-0,35% гуматно-бурштиновий комплекс забезпечує високу ефективність. Безцінні природні полікарбоновиє кислоти в препараті виконують функцію нативних хелатоутворювачів, покриваючи мікроелементи фіксованим натуральним органічним шаром, маскуючи їх проникнення через продихи листків, багато разів підвищуючи швидкість надходження і покращуючи просування в рослинних клітинах. Добриво також містить поживні макроелементи – азот, фосфор та калій – у вигляді їх солей, які використовуються в якості мінеральних добрив у сільському господарстві, мікроелементів у хелатній  формі (мідь, цинк, марганець, кобальт, молібден, ), бор – у вигляді бороетаноламіну.  

Завдяки синергетичній дії хелатів мікроелементів і гуматно-бурштинового комплексу, мікроелементи краще і швидше засвоюються рослинам та значно підвищується біологічна активність препарату.  Співвідношення мікроелементів збалансовано відповідно до потреб зернових культур на найважливіших етапах вегетації,  а наявність гумінових речовин забезпечує стимуляцію активного ділення клітин, що особливо важливе при позакореневому підживленні і сприяє активнішому засвоєнню елементів основного будівельного матеріалу органічних молекул.

Мікроелемент Вплив на зернові рослини
Мідь Зернові культури дуже високу потребу відчувають в міді. Характерною особливістю дії міді є те, що цей елемент підвищує стійкість рослин проти грибкових і бактерійних захворювань, підвищує стійкість рослин до бурої плямистості і та інших захворювань. Також мідь підвищує енергію проростання насіння. Посилює надходження азоту в рослини. Підвищує вміст хлорофілу та його стійкість. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Підвищує стійкість до засухи та холоду. Важливий елемент при аміачному живленні. Впливає на біосинтез білків. Підвищує стійкість озимої пшениці до полягання. Мідь в рослині підвищує вміст гідрофільних колоїдів, і тому в суху та жарку погоду позакореневі підживлення  цим елементом дуже ефективні.
Марганець Зернові культури  високу потребу відчувають в марганці. Марганець поліпшує розвиток кореневої системи. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Впливає на фотосинтез та білковий обмін. Сприяє синтезу білків. Обприскування в фазу цвітіння одночасно із стимуляторами та карбамідом підвищує  вміст білку та сирої клейковини. Марганець підсилює гідролітичні процеси, внаслідок чого наростає кількість амінокислот, сприяє просуванню ассимілянтов, що утворюються в процесі фотосинтезу від листя до коріння і інших органів. 
Бор Прискорює розвиток рослин. Впливає на водний режим, регулює надходження інших елементів до рослин. Підвищує вміст білків в насінні. Підвищує врожайність і якість врожаю, стійкість рослин до захворювань та несприятливих умов середовища.
Цинк Впливає на фотосинтез, на вуглеводний обмін, на синтез білка, ауксинів, вітамінів. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Підвищує стійкість до грибних захворювань. Підвищує жаростійкість та посухостійкість рослин.
Кобальт Зернові культури чуйні до кобальту. Прискорює розвиток рослин, підвищує посухостійкість, впливає на накопичення хлорофілу. Посилює надходження азоту в рослини. Підвищує врожайність та вміст білка. Ефективно застосування на чорноземах.
Молібден Підвищує енергію проростання насіння. Впливає на фотосинтез, на вуглеводний та фосфорний обмін, на синтез білка, вітамінів. Посилює надходження азоту в рослини. Зменшує полуденну депресію фотосинтезу. Найбільша ефективність спільно з бором.

Такий багатий вміст добрива дозволяє використовувати його в малих дозах (0,5-0.7 л на 1 га або на 1 т насіння).

Рідке «Органо-мінеральне добриво «Еталон» рекомендується для обробки насіння перед сівбою (дози 1л на 1 т насіння ) та позакореневу обробку вегетуючих рослин (дози 0,5-0,7 л на 1 га).

Спосіб обробки Доза Фази обробки Очікуваний результат
Обробка насіння одночасно з протруїнням 1л на 1 т - Підвищення енергії пророщення, польової схожості, рівномірності сходів
Позакоренева обробка Одночасно с обробкою пестицидами Одночасно с обробкою пестицидами 0,5-0,7 л на 1 га Фаза кущіння –початок виходу в трубку Посилення кореневої системи, стимуляція росту та розвитку рослин, підвищення кустистості, врожайності, адаптація
Фаза колосіння Стимуляція запилення. Підвищення врожайності та якості врожаю